Gislum - Nyrup - Meet The Locals

Gislum - Nyrup

Velkommen til Gislum - Nyrup

Gislum-Nyrup er et lille område, der ligger mellem Aars og Aalestrup.