Simested - Meet The Locals

Simested

Simested ligger lunt mellem de smukke Hverrestrup bakker med de talrige historiske gravhøje mod nord og mod syd den idylliske ådal med Simested Å, som snor sig gennem landskabet fra øst mod sydvest.