Advisory Board

Advisory Board

Med tæt dialog skal Advisory Boardet sikre et samarbejde mellem destination og lokale foreninger.