Destination Himmerland

Ertebølleruten/Halkærruten

Ertebølleruten  - Vesthimmerland

Regional cykelrute 36 er en 45 km lang sammenhængende cykelrute fra Hvalpsund i syd til Aggersborg i nord.

Halkærruten – regional cykelrute 30 er en 10 km lang rute, der forbinder Hvalpsundruten - regional cykelrute 29 ved Halkær i syd med Limfjordsruten – regional cykelrute 23 ved Valsted i nord.  

Limfjordskysten
 Turen langs Himmerlands vestkyst er en tur gennem et meget varieret kystlandskab. I nord er Danmark's undergrund fra før istiden blottet ved Aggersund, hvor den 70 mill. år gamle skrivekridt danner den op til 25 m høje kystskrænt mellem Aggersund og Løgstør. På skrænten vokser bl.a. sjældne kalkoverdrevsplanter:  

Vitskøl Kloster
er et smukt eksempel på de magtfulde ” herreklostre”, der blev anlagt landet over i 1100-tallet. Valdemar den Store skænkede her i 1158 land og gods til cisterciensermunkene, som tak til Herren for sejren på Grathe Hede. Samtidig med at klostret blev anlagt, påbegyndte munkene bygningen af Danmarks største kirke. Den blev aldrig helt fuldført efter planen, men ruinen i parken nord for det nuværende bygninger giver en fornemmelse af det storslået anlæg. Efter reformationen forfaldt kirken og blev nedrevet. De nuværende bygninger rummer rester af munkenes middelalderbygning, men er i øvrigt præget af 16- og 1700 tallets verdslige byggeri. 

Fra Lendrup Strand til Løgstør følger ruten
Frederiks VIIs Kanal,
som er en af Danmarks længste. Kanalen blev grundlagt i årene 1856 – 61 for at lede skibsfarten uden om Løgstør Grunde, som ellers normalt betød omæadning af al fragt til fladbundede pramme. Omkring år 1900 blev Løgstør Grunde gennemgravet, og kanalen mistede sin betydning. Anlægget er fredet, og den gamle kanalfogedbolig rummer museum.