©  Foto:

Fiskepladsen ved Bilfragmenteringen

Et af fjordens mest populære steder. Fisketrykket er dog blevet lettet en smule, siden der i 2010 blev ”indkørsel forbudt” til stedet, hvilket betyder, at nærmeste parkering er oppe ved Hobrovejen eller ved Vive Havn. I begge tilfælde skal du gå godt 1 km.  Mod øst - fra anløbsbroen - er vanddybden varierende med sandbund, enkelte dybe render, sten og muslingebanker. Mod vest er der store og små sten og en varierende bundvegetation.

 

Tilgængelighed: MIDDEL

Se fredningszoner

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

Destination Himmerland © 2023
Danish