©  Foto:

Flejsborg Kirke

Kirken er fra romansk tid, opført af granitkvadre på sokkel med skråkant. På en af kvadrene mod nord er afbildet en løvefigur.

I våbenhuset ses en runesten, som blev fundet på det sted, hvor man senere opførte klokkestablen. Stenen har denne inskription:
Thorkild satte steen efter.... søn sin fader.'
Altertavlen i renæssancestil har i midten et billede af den korsfæstede Kristus.

Døbefonten, der er af nyere dato, er fremstillet af malet sandsten.
Våbenhuset mod syd er fra 1881.

Menigheden i det lille sogn har ikke haft et kirketårn siden 1670, hvor det daværende tårn styrtede til jorden, da Kong Frederik d. 3 forsømte at vedligeholde det.
Den fejl blev endelig udbedret den 13. november 2002. Den nye klokke blev indviet den første søndag i advendt. Klokken kom fra Frankrig og har erstattet den lille kimeklokke, der er brugt i mange år.

Indsamlingen til den nye klokke og tårnet startede faktisk tilbage i 1936. De første bidrag var på omkring 5,- kr.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

Destination Himmerland © 2023
Danish