Destination Himmerland

Fugletur med Svanen, Mariager Fjord

En fugletur på Turbåden Svanen er en guidet sejltur på Mariager Fjord, hvor en ornitolog fortæller om fjordens rige fugleliv. Det er muligt at gå ombord på Svanen i både Mariager og Hadsund. Svanen vil sejle ud til det fuglerige område ved Als Odde. 

 

 

Der er valgfri på- og afmønstring i Mariager og Hadsund.

  • Afgang fra Mariager kl. 10:15
  • Afgang fra Hadsund kl. 11:30 
Om fuglelivet i Mariager Fjord
Mariager Fjord er rig på både plante- og dyreliv og er bl.a. et vigtigt raste- og fourageringsområde for mange vandfugle. Den lysbugede knortegås, der yngler på Svalbard, opholder sig periodevis i området fra september til marts. Der er tale om næsten hele verdensbestanden på ca. 5.000 gæs, som i denne periode, alt afhængig af vejret, veksler mellem Lindisfarne i England og Mariager Fjord, hvor de "tanker op" til den kommende ynglesæson. Fra Mariager Fjord trækker gæssene videre til bestemte lokaliteter i Limfjorden, bl.a. Agerø, før de sidst i maj sætter kursen mod ynglepladserne på Svalbard.

Af andre planteædende andefugle, som søger føde i Mariager Fjord, kan nævnes pibeand, gråand, knopsvane og sangsvane. Gravand, der søger føde på vaderne, er også en hyppig trækgæst. Desuden ses ofte flokke af hvinand samt stor og toppet skallesluger.

De lave strandengs-øer, bl.a. Treskelbakkeholm og Pletten, er hjemsted for rugende måger, terner, ande- og vadefugle. Her findes ynglekolonier af hættemåge, havterne og klyde samt spredte rugende par af strandskade, rødben, gravand, og knopsvane.

 

Der tages forbehold for ændringer og aflysninger pga. Covid-19. Vi henviser til at man holder sig opdateret på Svanens egen hjemmeside www.svanen.dk