Gå til indhold
©  Foto:

Herregården Hessel

På Hessel fornemmer du fortidens gang!

Hessel er Danmarks sidste firlængede og helt stråtækte herregård. Første gang vi hører om gården er i året 1391. I 1702 nedbrændte store dele af Hessel. Den ældste bygning er den store lade, hvor det svære egetømmer stammer fra midten af 1600 tallet. Hovedbygningen, stuehuset, var oprindeligt opført i bindingsværk, men dette ses nu kun ud mod parken. 
 
Hessel er en gammel studegård, og foruden køer har der været heste, får og fjerkræ. Vandet i dammen på gårdspladsen var til dyrene, for brønd har der aldrig været på Hessel, så vand måtte hentes fra en kilde. I stuehuset finder man de originale møbler fra Elle familien fra omkring midten af 1800-tallet.
 
I 1966 blev Hessel overtaget af det daværende Aalborg Amt, og var da meget forfaldent. I 2008 blev Hessel en selvejende institution.
 
I dag rummer Hessel et autentisk gårdmiljø fra tiden sidst i 1800-tallet, som fremstår som en helhed. På de omkringliggende marker, bliver der blandt andet dyrket flere forskellige gamle kornsorter.
 

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

Destination Himmerland © 2023
Danish