Muren på Kimbrertorvet af Per Kirkeby

Oprindeligt skulle der kun havde været en parkeringsplads omgivet af en granitmur.
Men den lokale kunstkomite fik en bedre idé, i samarbejde med Per Kirkeby, om at lave en slags trappe som man så kunne sidde på og se teater m.m.
Så projektet med at bygge en granitmur blev stoppet, og i stedet blev der bygget disse ” muret rum” med trapper. 
Muren løste også et arkitektonisk problem. Den store høje røde bygning for neden ad gaden blev nu mere harmonisk i bybilledet.
Der var også før i tiden et problem med 2 niveauer med stor højde forskel, nu er der en blidere overgang mellem de 2 pladser med trappen i stedet for en mur. 
I dag fremstår Kimbrertorvet med sin vertikale afgrænsning p.g.a. Kirkeby´s trappe og røde portaler og sin flotte ornamentik som et godt eksempel på et bytorv, der er både smukt og er blevet byens centrale torv, hvor der bliver holdt flere kulturelle aktiviteter i løbet af året. Bl.a. rock for sjov uge, og hyggelige boder til jul.