©  Foto:

Næsborg Kirke

Fra Næsborg Kirke er der en storslået udsigt udover Limfjorden.
Altertavlen er en fløjaltertavle fra slutningen af 1500-tallet, med mallerier fra 1635, som skildrer påskens drama.

På bagsiden af sidefelterne ses Kristus med verdenskuglen og Peter med himmerigets nøgle.

På korets nord- og østvæg er der middelalderlige viekors, og prædikestolen har flot udskårne evangelist symboler.

I tårnrummet hænger der en række særprægede mindetavler fra det 18. og 19. århundrede.

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

Destination Himmerland © 2023
Danish