skip_to_main_content

Shelter Lerkenfeldt Å

Toilet: Ja

Vand: Nej

Antal sovepladser: 10

Pladsen ligger et stykke inde af Himmerlandsstien og tæt på Lerkenfeldt Å. Istiden har skabt landskabet i Himmerland, som vi kender det i dag. Et morænelandskab med tun - draer, moser og sumpe, bakker og dale. Under isen i istiden dannede smeltevandet floder, søer, fjorde og vige.

Lerkenfeld Ådal dukkede op af det smeltende is, og blev til en fjordarm midt i det smukke vesthim - merlandske landskab. Lerkenfeld Å er vellidt af fiskere, naturelskere og folk, som interesserer sig for historie.

Sportsfiskerforeningen Pirken råder over fiskeretten på ca. 11 km af Lerkenfeld Å. Åen er en rigtig ørred å. Her fanges havørred, bækørred og regnbueørred. Åen er meget varieret med strækninger af ureguleret å-løb og dybe huller. Det er muligt at købe dagskort til fiskeri. Find informationer her: www.fiskekort.dk