Snapseriet

Snapseriet Løgstør er en unik ramme for afsæt for en autentisk og stedbunden fortælling om mad, snaps og kulturarv. Snapseriet Løgstør har til formål at skabe og udvikle en smagsrejse for borgere og gæster i samarbejde med sine sponsorer.

Limfjordsmuseet er, som katalysator for mange initiativer i Muslingebyen, også igangsætter og vært for Snapseriet, der har til huse i Limfjordsmuseets Baghus.

Snapseriet tager udgangspunkt i den enestående biotop ved Frederik VII’s Kanal. Da kanalen blev gravet i 1856-1861, anbragte man jorden, man gravede væk, i volde langs Limfjorden. Det betød, at man vendte rundt på jordlagene og skabte på den måde en anden biotop end den oprindelige ved Limfjorden. Det er denne enestående natur og historie, som Snapseriet tager dig med på en rejse i.

Derfor består Snapseriets aktiviteter også udelukkende af sanketure i naturen ved Frederik VII’s Kanal og Limfjorden, sejlads på kanalen inkl. sanketure og fortællinger, brygning, smagsudvikling og præsentation på arrangementer og events. Her kommer I helt tæt på historien, naturen og kulturen ved Frederik VII’s Kanal samtidig med, at I får en indføring i fremstillingen af kryddersnaps.

Alle urter og bær sanket langs Frederik den 7.s Kanal og trukket på Aalborg Basissnaps er omdrejningspunkt for Snapseriets udvalg af kryddersnapse. Endvidere vil der på sigt indgå tang og skaldyr fra Limfjorden  i snapseudviklingen.

I løbet af sommeren kan I komme med på forskellige ture med Snapseriet – alle sammen med Snapseriets ambassadører og biologer. Se de forskellige aktiviteter på www.muslingebyen.dk