Verdens madvaredag i stenalderen, Stenaldercenter Ertebølle

På verdens madvaredag inviterer Stenaldercenter Ertebølle interesserede med på en efterårssanketur.

Vi indsamler i krat og langs kysten og tilbereder derefter maden på Stenaldercenter Ertebølle.

Læs mere om arrangementet her!