skip_to_main_content
Meet the Locals - Hemdrup

Hemdrup

Byen består af 18 husstande – overvejende private husstande men også stadig aktive landbrug. Aldersmæssigt er der stor spredning blandt borgerne med både erhvervsaktive og pensionister. Uddannelsesmæssigt er hele spektret dækket.