Destination Himmerland
Løgstør - familiehygge på havnen

Konsolideringsprojektet - forretningsnetværk og gæsteservice

Destination Himmerlands ‘Konsolideringsprojekt’ er de fondsmidler, der har været med til at sikre økonomien i sammenlægningen af destinationen samt indsatser, der fokuserer på destinationsudviklingen. 

Forretningsnetværk og gæsteservicekoncept

For at sikre den bedst mulige gennemførsel af nogle af de destinationsudviklingsindsatser, har vi sat et rådgivningsteam på opgaven. Teamet består bl.a. af John Hird og Rasmus Jerver. John Hird er ekspert i turisme- og oplevelsesudvikling og Rasmus Jerver specialiserer sig i udvikling af virksomheder og organisationer. I tæt samarbejde med en række andre turismerådgivere arbejder de på at sikre destinationens udvikling igennem forretningsnetværk blandt turismeerhvervet samt et gæsteservicekoncept.

Der blev i efteråret 2020 taget hul på en række fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser og møder med udvalgte turismeaktører i destinationen med fokus på at skabe en række forretningsnetværk og et gæsteservicekoncept. Dette er som i led i Destination Himmerlands fase 2 af konsolideringen, som har stor fokus på destinationsudvikling. 

I løbet af foråret 2021 vil du som turismeaktør høre mere fra projektets konsulenter med henblik på interviews, dataindsamling og workshops, som bruges til at skabe de bedste forudsætninger for de kommende forretningsnetværk og gæsteservicekoncept.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dette, venligst kontakt Projektkonsulent Sofi Olofsson Bak på mail sofi@destinationhimmerland.dk eller tlf. 31 48 90 78.