Gå til indhold
Løgstør - familiehygge på havnen

Konsolideringsprojektet - forretningsnetværk og gæsteservice

Foto: Mette Johnson

Destination Himmerlands ‘Konsolideringsprojekt’ er de fondsmidler, der har været med til at sikre økonomien i sammenlægningen af destinationen samt indsatser, der fokuserer på destinationsudviklingen. 

Forretningsnetværk og gæsteservicekoncept

For at sikre den bedst mulige gennemførsel af nogle af de destinationsudviklingsindsatser, har vi sat et rådgivningsteam på opgaven. Teamet består bl.a. af John Hird og Rasmus Jerver. John Hird er ekspert i turisme- og oplevelsesudvikling og Rasmus Jerver specialiserer sig i udvikling af virksomheder og organisationer. I tæt samarbejde med en række andre turismerådgivere arbejder de på at sikre destinationens udvikling igennem forretningsnetværk blandt turismeerhvervet samt et gæsteservicekoncept.

Der blev i efteråret 2020 taget hul på en række fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser og møder med udvalgte turismeaktører i destinationen med fokus på at skabe en række forretningsnetværk og et gæsteservicekoncept. Dette er som i led i Destination Himmerlands fase 2 af konsolideringen, som har stor fokus på destinationsudvikling. 

I 2021 har projektets konsulenter været i kontakt med turismeerhvervet med henblik på at få opnå viden via interviews, dataindsamling og workshops. Disse bruges til at skabe de bedste forudsætninger for de kommende forretningsnetværk og gæsteservicekoncept.

I 2022 forsætter forretningsnetværksmøderne og arbejdet med at opnå forretningsmålene inden projektets udløb ved udgangen af juni 2022. 

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dette, venligst kontakt Projektkonsulent Maria Lynge Flamsholt på mail maria@destinationhimmerland.dk eller tlf. 3148 9124

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

Destination Himmerland © 2023
Danish