Øster Hurup strand solopgang

Udviklingsplan for Jyllands Østkyst

Foto: Line Gejl

En spændende udviklingsplan for Jyllands østkyst for at skabe en bæredygtig og markant vækst i turismen på tværs af Destination Himmerland, Destination Nord og VisitAarhus.

Om projektet:

Destination Himmerland, Destination Nord og VisitAarhus i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme er i gang med en spændende udviklingsplan for Jyllands østkyst. Formålet med "Udviklingsplan for Jyllands Østkyst" er at skabe en bæredygtig og markant vækst i turismen på tværs af Himmerland, Aarhus-regionen og Kattegatkysten i Nordjylland.

Planen skal styrke samarbejdet mellem destinationerne i Nord-/Østjylland og bidrage til en økonomisk, social og miljømæssigt bæredygtig udvikling af turismen. Målene inkluderer at identificere områder med stort potentiale for bæredygtig udvikling, forbedre turismeproduktets kvalitet, opstille strategiske målsætninger, prioritere investeringsprojekter og styrke samarbejdet mellem kommuner og destinationer.

Fælles udvikling på tværs

Planen vil også inkludere fælles udviklingsprincipper og strategiske retninger for tværgående tematiske indsatsområder, såsom outdoorturisme langs Hærvejen og forbindelser mellem by og kyst/natur.

På baggrund af den fælles udviklingsplan vil der også udarbejdes separate udviklingsplaner for Aarhus-regionen og Himmerland/Nord/Kattegat-området med konkrete initiativer til at realisere målene i hver destination. Planen sigter mod at skabe en sammenhængende og bæredygtig turismeudvikling i hele området.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt Realdania og løber fra 2023 til 2026. Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Destinationsdirektør Johanne Bugge.

Støttet af

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Følg os her:

Nyhedsmail fra Destination Himmerland

Destination Himmerland © 2023
Danish